Jorit

Jorit

Foto Jorit Agoch

Tooltip Text Italia

O obxetivo de Jorit é achegarse o máximo posible á realidade, isto só é posible a través dun estudio exhaustivo e minucioso para posteriormente, a través de moitas técnicas pictóricas, facer unha reprodución escrupulosa e con todo luxo de detalles. O seu estilo é de trazado moi limpo e realista. Comezou a pintar como escritor nas rúas con spray a idade temperá, usando o alcume “AGOCH”. Jorit é coñecido por representar a faciana humana cun realismo sorprendente e de dotalas dunha maxestosidade similar a dun Totem, coma unha deidade que precisa ser venerada, creando imaxes cheas de solemnidade e de gran impacto visual.

TLFNO: 981 702 077     MÓBIL: 698 156 402     MAIL: turismo@carballo.gal

Share This