SATR

SATR

SATR - Rexenera Fest 2019

Tooltip Text China (Guangzhou)

SATR crea as súas obras utilizando diferentes tipos de ideas e inspiracións ao redor das súas propias experiencias vitais. Estas ideas reflexaas nas súas obras principalmente a través da representación de animais, dotándoos de forza e dun gran simbolísmo. A través da súa gama cromática reducida e con unha pincelada vigorosa, crea unha tensión e movimiento conseguindo captar rapidamente a atención do público.

A artista chinesa emprega unha técnica moi orixinal na que pinta en degradado empregando boquillas moi anchas dunha forma moi peculiar. Durante a celebración do Rexenera Fest 2019 puido ensinar esa técnica durante unha masterclass na que deixou murais nos que se plasman varios animais realizados con esta técnica.

TLFNO: 981 702 077     MÓBIL: 698 156 402     MAIL: turismo@carballo.gal

Share This